Disclaimer

Aan de informatie op deze website wordt de uiterste zorg besteed. Praktijk Noorder Spaarne aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel voor schade, direct of indirect veroorzaakt door deze website. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.