Echografie

Echografie, Praktijk Noorder Spaarne

Echografische beeldvorming is een zeer bruikbare methode om musculoskeletale structuren als botten, gewrichten, spieren, pezen, kapsel en banden te bestuderen. Echografie geeft een directe weergave van beweging, functie en anatomie van het lichaam. Weefselschade na een (sport)blessure is met echografie goed te beoordelen; de mate van weefselherstel tijdens de revalidatie kan worden bewaakt.

Aanvulling op het fysiotherapeutisch onderzoek
Echografie wordt binnen Praktijk Noorder Spaarne gebruikt als aanvulling op het fysiotherapeutisch onderzoek of op aanvraag van collega-praktijken / huisartsen. Bepaald wordt in welke structuur de blessure gelegen is en hoe groot de beschadiging. De verkregen informatie is mede bepalend voor de behandelmogelijkheden.

Hoe werkt echografie?
Bij echografie wordt gebruik gemaakt van hoog frequente geluidsgolven. Deze kan de mens niet horen. De golven worden uitgezonden door een zender (transducer genaamd) die op de huid geplaatst wordt. Deze tranducer is tegelijk ook de ontvanger van de golven die teruggekaatst worden door het lichaamsweefsel. De verschillende weefsels in het lichaam absorberen en weerkaatsen de geluidsgolven. Ze doen dat allemaal in verschillende mate. De transducer is verbonden met een computer. Deze vertaalt de geluidsgolven naar elektrische signalen die op het scherm verschijnen als grijswaarden. Op deze manier verschijnt op het scherm een echo afbeelding van de weefsels.

Hoe verloopt een onderzoek met echografie?
De patiënt neemt afhankelijk van het te onderzoeken gebied plaats op een stoel of op de behandelbank. Een transparante gel wordt tussen de transducer en het lichaam aangebracht om een goed contact te verkrijgen en luchtbellen tussen transducer en huid te verdrijven. De onderzoeker “scant” het gebied, bestudeert de weergave op de monitor en bewaart indien gewenst een aantal relevante plaatjes. Het onderzoek is relatief snel en de patiënt voelt er veelal niets van. Soms kan bij het “scannen” van een gevoelig gebied een lichte drukpijn optreden. Het onderzoek duurt gemiddeld 30 tot 45 minuten. De bevindingen van de onderzoeker worden met u besproken en een verslag voor de aanvrager opgesteld.

Wat zijn de voordelen van echografie?

  • Echografie is eenvoudig toepasbaar.
  • Echografie is pijnloos en laat het lichaam onaangetast
  • Echografie is ongevaarlijk en niet schadelijk
  • Echografie wordt niet beïnvloed door een pacemakers of metaal in het lichaam

Kosten en vergoeding
Voor clienten van onze praktijk hebben we een speciale regeling: een gerichte aanvraag echografie door een van de fysiotherapeuten wordt als consult fysiotherapie gedeclareerd en indien u daarvoor verzekerd bent vergoed door uw verzekering. Bij aanvragen voor een uitgebreid echografisch onderzoek wordt naast een consult ook een eigen bijdrage echografie van 40 euro gerekend. Voor aanvragen van collega-praktijken / huisartsen geldt dezelfde regeling als bij “uitgebreid echografisch onderzoek”.

Meer informatie
Bezoek de website www.blessure-in-beeld.nl

Echografie binnen Praktijk Noorder Spaarne, Fysiotherapie Haarlem.
Neem contact op met: Marcel Spruijt, echografist.

 

Reacties zijn gesloten.