Fit@work

FIT@WORK rondom de bevalling en de overgang

fit@work

Wij bieden zorg op maat voor vrouwelijke medewerkers in de kwestbare levensfasen; rondom de bevalling en de overgang. Door deze zorg als preventie-activiteit in te zetten wordt uitval en verzuim van vrouwelijke medewerkers voorkomen, worden hoge kosten bespaard en wordt het behoud van vrouwelijk talent en een duurzame arbeidsrelatie gestimuleerd.

FIT@WORK na de bevalling

Nederland kent steeds meer werkende moeders, die een drukke baan combineren met een gezin. Uit het grootste en breedste arbeidsmarktonderzoek van Nederland (ArbeidsmarktGedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Group) is naar voren gekomen dat 50% van de moeders door de komst van kinderen anders tegen werk is gaan aankijken, waardoor het krijgen van kinderen verreweg het belangrijkste ‘life changing event’ in relatie tot haar werk is en waardoor arbeidsmotieven veranderen. Uit statistieken blijkt ook, dat lichamelijke en psychische klachten na de zwangerschap zorgen voor bovengemiddeld uitval en verzuim onder deze doelgroep.

In het huidige zorgsysteem wordt nauwelijks aandacht besteed aan nazorg na de bevalling terwijl zeker 30% van de vrouwen bekkenbodemproblemen zoals pijn, instabiliteit, problemen met plassen, ontlasten en seksueel contact, ervaart. Deze klachten hebben een grote invloed op het dagelijks leven en zijn vaak reden voor verzuim. Door FIT@work na de bevalling in te zetten kunt u zwangersschapsgerelateerde uitval en verzuim in een vroeg stadium voorkomen en worden bekkenbodemgerelateerde problemen gediagnosticeerd en behandeld.

PAKKET FIT@WORK na de bevalling

FIT@WORK na de bevalling heeft als doel om werkneemsters na de bevalling fit, klachtenvrij en mentaal weerbaar in het arbeidsproces terug te laten keren. De werkende moeder krijgt ondersteuning bij het creëren van een duurzame en juiste balans tussen de werk- en haar thuissituatie. Bekkenbodemgerelateerde problemen worden vroegtijdig gesignaleerd en behandeld. Er wordt een persoonlijk pakket samengesteld dat vanaf 6 weken na de bevalling start. Dit pakket bestaat uit onderzoek en begeleiding door (uro-) gynaecoloog (3 consulten) en bekkenfysiotherapeut (3 consulten) work-life-coaching door een coach (3 sessies), persoonlijk trainingsplan, met zo nodig het volgen van een in balans trainingsprogramma en voedingsadviezen op maat.

FIT@WORK rondom de overgang

De overgang is een ruime periode van gemiddeld 8 jaar (gemiddeld tussen 45-54 jaar) en een veel voorkomende reden van verzuim. 60% van de vrouwen ervaart fysieke en mentale klachten die van invloed zijn op hun dagelijks functioneren waarbij bij meer dan de helft van de vrouwen de klachten reden zijn om zich ziek te melden. Bij 50% van de vrouwen spelen bekkenbodemgerelateerde klachten, die ontstaan of verergeren in deze levensfase ook een belangrijke rol. Schaamte en taboe op deze klachten zijn een extra reden voor verzuim. Door adequate voorlichting, diagnostiek en begeleiding kan het ziekteverzuim binnen deze doelgroep worden verminderd of zelfs voorkomen worden op korte en de langere termijn.

PAKKET FIT@WORK rondom de overgang

PAKKET FIT@WORK rondom de overgang heeft als doel vrouwelijke medewerkers zo fit en klachtenvrij mogelijk voor het arbeidsproces te behouden door preventie, behandeling en begeleiding op maat.

FIT@WORK biedt voorlichting op bedrijfslocatie en een zorgpakket op maat met expertise van (uro-) gynaecoloog, bekkenfysiotherapeut, work-life-coaching door een coach voedingsdeskundige en een trainingsprogramma op maat.

De gecombineerde aanpak van zowel de mentale als de fysieke klachten veroorzaakt door de overgang, levert gezondheidswinst en een aanzienlijke vermindering van ziekteverzuim op.

Contact

Wilt u meer weten wat FIT@WORK voor u kan betekenen?

Zie hier en hier de samenvatting van de informatie uit onze Keynote

Stuur een mail naar fitatwork@praktijknoorderspaarne.nl of bel 06-44 645 856 (Manon Kerkhof)  of 06-29494745 (Bettyleen de Vries)

 

—-

Nieuws

Praktijk Noorder Spaarne zal op 17-11-2015 aanwezig zijn op de ACE-vergadering. Een medisch specialist en twee gespecialiseerde fysiotherapeuten gaan u in 20 minuten een nieuw geluid laten horen. Een nieuw geluid omdat de maatschappij en het werknemer zorglandschap continue verandert.  Er wordt veel van de individu verwacht en op de beschikbare zorg wordt beknot. (Langdurig) uitval ligt op de loer. Welke consequenties heeft dit voor u als werkgever en hoe speelt u hierop in? Hoe voorkomt u uitval en verzuim?
Graag delen we met u onze visie op gezondheid en preventie van uitval en verzuim. We presenteren onze vooruitstrevende werkwijze die de werknemer weer in hun kracht zet en regie laat voeren op eigen gezondheid. Een pro-actieve houding met de focus op fitte werknemers in een gezonde organisatie. De 2 onderwerpen die uitgebreider aan de orde komen zijn Fit@Work na de bevalling en Fit@Work gedurende de overgang.
We maken graag met u kennis op 17 november.

 

 

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.