Benigne paroxismale positiedraaiduizeligheid (of BPPD, ook Benigne paroxismale positioneringsduizeligheid of Benigne paroxismale vertigo)

Er bestaan verschillende oorzaken van duizeligheid. Een veelvoorkomende is positie afhankelijke duizeligheid (BPPD). Het is nog niet duidelijk wat de beste behandeling is voor BPPD. In veel gevallen gaat het vanzelf weer over. Rust is in elk geval niet aangewezen omdat dit er juist voor zorgt dat het evenwichtsorgaan bewegingen ontwent. Als de diagnose door een KNO-arts of neuroloog is vastgesteld, worden veelal specifieke bewegingsoefeningen (volgens Brandt – Daroff) gegeven. De laatste jaren is een andere therapie in opkomst. Dit is de manoeuvre van Epley, waarbij door een ingewikkelde kanteltechniek de BPPD soms als door een wonder kan worden opgeheven. U krijgt hierbij belangrijke informatie over leefregels na de behandeling en een vervolgafspraak om de behandeling te evalueren.

Meer informatie of aanmelding is mogelijk via deze link