GZ-psychologie

Praktijk Noorder Spaarne werkt intensief samen met Maarten Tijsma en Petra Gilhuis van ‘Mens in de Praktijk‘. Dit is een praktijk waar jongeren en volwassenen terecht kunnen met psychische klachten.

Volwassenen
We hebben een breed behandelaanbod passend bij de meest voorkomende psychische
klachten. Mensen die zich bij ons aanmelden voelen zich bijvoorbeeld vaak somber of angstig. Of ze lopen vast in hun werk, in hun relatie of in het contact met anderen. Onze behandelingen kunnen afhankelijk van de vraag zowel kort als langdurend zijn, alsmede steunend of inzichtgevend. In geval van relatieproblemen behoort partner-relatietherapie tot de mogelijkheden. Bij de behandeling van een traumatische ervaring is EMDR een mogelijke behandelvorm.

Jongeren & ouder(s)
Opgroeien en opvoeden kunnen soms lastig zijn, zowel voor de jongere als voor de ouder(s).
Mens in de Praktijk begeleidt ouders en jongeren die al langere tijd problemen ervaren.
Wij hebben veel ervaring met angst- en stemmingsklachten, met jongeren die problemen
ervaren op school of zoekende zijn naar hun identiteit.
Daarnaast kan de behandeling gericht zijn op de ouder-kind relatie, waarbij tevens opvoedingsvragen en voorlichting over de puberteit aan bod kunnen komen.
Voor jongeren is EMDR ook mogelijk als traumabehandeling.

Werkwijze
Tijdens het telefonisch contact in het kader van de aanmelding wordt er een afspraak
gemaakt voor het intake gesprek. Voordat er een eerste afspraak kan plaatsvinden, moet er een verwijzing zijn van de huisarts, medisch specialist of Bureau Jeugdzorg.

Intake
De intake ronden we met grote zorgvuldigheid, maar wel zo spoedig mogelijk, af in één of twee gesprekken. Tijdens dit gesprek worden de klachten in kaart gebracht, evenals de factoren die de klachten in standhouden. We stellen vervolgens een duidelijk behandelplan op, dat rekening houdt met persoonlijke wensen en verwachtingen.

Behandeling
Onze behandelingen kunnen afhankelijk van de vraag zowel kort als meer langdurend zijn,
alsmede steunend of inzichtgevend. We verwachten daarnaast van beide kanten een actieve opstelling. Verder is een van de belangrijkste voorwaarden voor een effectieve behandeling dat het onderlinge contact in de samenwerking goed is.
Als er overeenstemming is over het behandelplan worden er vervolgafspraken gemaakt.
Met schriftelijke toestemming kan het behandelplan naar de huisarts en/of verwijzer worden verstuurd. In verreweg de meeste gevallen doen we alle behandelingen zelf, maar het kan voorkomen dat we doorverwijzen omdat er elders meer expertise is voor de betreffende behandeling. Een eventuele doorverwijzing wordt altijd door ons geregeld in overleg met de verwijzer.We werken, indien nodig of wenselijk, samen met onderwijs- en specialistische instellingen in ons werkveld.

Meer informatie?
Bezoek de website van Mens in de Praktijk.

 

 

Reacties zijn gesloten.