Coronabeleid Praktijk Noorder Spaarne

Wij zijn heel blij u te kunnen ontvangen op de praktijk. Hiervoor hebben wij de noodzakelijke maatregelen genomen om uw en onze veiligheid te borgen en verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.

In de eerste plaats verzoeken wij u nadrukkelijk om bij klachten (in de afgelopen 24 uur) als koorts, verkoudheid, benauwdheid, niezen of hoesten niet naar de praktijk te komen. Samen met uw therapeut bespreekt u de mogelijkheden voor behandeling op afstand. Telefonisch of met beeldbellen kan uw therapeut al veel voor u betekenen.

De volgende gedragsregels zijn belangrijk binnen de praktijk (RIVM adviezen):

Update 25-10-2022:

  • Wij dragen mondkapjes tijdens de behandeling in de praktijk
  • Geen handen schudden
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
  • Bij binnenkomst verzoeken wij u uw handen te wassen
  • Hanteren van 1.5 meter t.o.v. alle aanwezige personen op de praktijk
  • U komt alleen, alleen indien noodzakelijk met een ander persoon erbij
  • Neem uw eigen handdoek mee

Tijdens de afspraak

Uw therapeut haalt u op uit de wachtruimte en wast net als u de handen. De spreekkamers zijn ruim opgezet. Zodra de therapeut binnen de 1.5 meter van uw gezicht komt zal minimaal een mondkapje gedragen worden door de therapeut. Het wel of niet dragen van een mondkapje tijdens de behandeling bespreekt u met uw therapeut.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via 023-5254640