Praktijkinfo

>> Eerste afspraak
>> Onze werkwijze
>> Missie & Visie

Receptie Praktijk Noorder Spaarne

 

Bezoekadres
Praktijk Noorder Spaarne
Spaarndamseweg 242
2021KA Haarlem

Afspraak maken?
Tel.: 023 5254640
info@praktijknoorderspaarne.nl

Of vul het contactformulier in
>> contactformulier

Hoe bereikt u onze praktijk?
>> route

Openingstijden
Maandag t/m donderdag: 08.00-21.00 u.
Vrijdag: 08.00-17.00 u.

Afmelden
Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Wanneer dit niet gebeurt, zijn wij genoodzaakt om de behandeling bij u in rekening te brengen.
Let op: niet -, of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden en moeten daarom door u zelf betaald worden, te weten 75% van het geldende tarief. In overleg met uw fysiotherapeut, kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel afgeweken worden.

Kwaliteit
Alle (fysio)therapeuten die bij ons werkzaam zijn staan in het BIG-register en zijn aangesloten bij de beroepsverenigingen en voldoen aan de kwaliteitseisen die hier gesteld worden

Privacy
De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten, waardoor uw privacy gewaarborgd is.

Waarneming
Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet verstoord wordt, nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie-, studie- of ziekteverzuim.

Stage
Onze praktijk biedt studenten van diverse opleidingen de mogelijkheid om stage te lopen binnen de praktijk. De stagiaires staan altijd onder supervisie.

Hygiëne
We verwachten van iedere patiënt/cliënt dat u persoonlijke hygiëneregels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.
Indien u oefentherapie of medisch fitness in de zaal volgt, verwachten wij dat u schone (sport)schoenen aan hebt en dat u een handdoek bij u hebt.

Klachten
Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of één van de maatschapsleden. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF.

Privacyreglement
Uw fysiotherapeut houdt een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Dit reglement ligt in de praktijk ter inzage en kunt u opvragen bij één van de fysiotherapeuten of kunt u op de website vinden.
U heeft altijd recht op informatie en op het inzien van uw behandeldossier.
De fysiotherapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier verstrekken aan derden.

 

 

Reacties zijn gesloten.