Reactivatie bij COPD

Al langere periode zijn wij betrokken bij de ontwikkeling van het Ketenzorg reactivatieprogramma COPD Zuid-Kennemerland. Op initiatief van het Kennemer Gasthuis en collega’s uit de omgeving heeft het programma vorm gekregen. Volgens de laatste inzichten op wetenschappelijk gebied wordt u de eerste 3 maanden in het ziekenhuis begeleidt.  Praktijk Noorder Spaarne biedt het vervolgtraject.

Medisch fitness

COPD staat voor chronische obstructieve pulmonaire ziekte. Kort gezegd, een verzamelnaam voor onomkeerbare longproblematiek (chronische bronchitis en longemfyseem) waarbij de ademhaling moeizamer verloopt door de obstructie van de longen. De luchtstroom is verminderd door een toename van slijmproduktie en een afname van de elasticiteit van het longweefsel. COPD is een aandoening die de laatste jaren veel meer in de belangstelling is komen te staan door een sterke toename van het aantal patiënten. Het is een aandoening waarbij de ziektelast veelal hoog is. Patiënten ervaren vooral bij inspanning een sterk gevoel van kortademigheid en worden hierdoor beperkt in hun activiteiten. De aandoening heeft vaak invloed op het psychisch en sociaal functioneren.

De behandeling van COPD bestaat uit een aantal onderdelen. Middels een beweegprogramma worden mensen met COPD weer in een betere conditie gebracht waardoor zij minder belemmerd worden in hun dagelijkse bezigheden. Doel is daarbij ook om voor de langere termijn het beweeggedrag blijvend te beïnvloeden. Belangrijk, juist ook bij COPD, is om altijd te zoeken naar een optimale balans tussen wat het lichaam aan kan en wat er van het lichaam gevraagd wordt.

Bij de behandeling wordt met ademhalingsoefeningen en ontspanning gezocht naar een effectievere manier van ademhalen zodat op momenten van benauwdheid het gevoel van kortademigheid kan worden verminderd.

Tenslotte kunnen mogelijkheden om mucus (slijm) kwijt te raken ook deel uitmaken van de behandeling.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met Peter Boots

 

 

 

Reacties zijn gesloten.