Loading...
Revalidatie2019-01-07T09:46:09+00:00

Revalidatie

Revalidatie richt zich op het voorkomen, terugbrengen en genezen van (te verwachten) gevolgen voor mensen met blijvend lichamelijk letsel of een functionele beperking. In de Zorgverzekeringswet is het recht op revalidatiezorg vastgelegd.

Wanneer het niet te verwachten is dat u op korte termijn volledig herstelt, probeert de revalidatie-fysiotherapeut u te helpen blijvende beperkingen te voorkomen. Als dat ook niet mogelijk is, werkt de revalidatie-fysiotherapeut samen met u om uw beperking zo goed mogelijk in uw leven, uw omgeving en de maatschappij in te passen.

Op dit moment bieden wij speciale revalidatietrajecten aan voor de volgende doelgroepen:

 • Oncologie
 • COPD (GOLD 3/4)
 • Individuele begeleiding na de bevalling
 • Chronische pijn
 • Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK)

Oncorevalidatie

Tegenwoordig zijn de verschillende oncologische aandoeningen goed te behandelen. Door chirurgie, radiotherapie, chemotherapie en aanvullende behandelingen zoals hormoontherapie en doordat ze een lange periode niet actief kunnen zijn nemen de conditie en het algemeen welbevinden van de patiënt enorm af.

Na een oncologische behandeling zijn blijvende vermoeidheid en deconditionering veel voorkomende klachten. Ook de emotionele en fysieke verwerking hebben een grote impact op het algemeen welzijn van de patiënt. Met revalidatie in de eerstelijn kunnen deze klachten worden aangepakt.

U kunt bij ons terecht voor advies, training, en begeleiding in alle fases van de ziekte. Dit kan op de praktijk maar indien noodzakelijk ook bij u thuis. Wij hebben beschikking over uitgebreide kennis, faciliteiten en netwerken waarmee wij samen met u naar oplossingen voor uw vragen gaan zoeken.

Veelvoorkomende symtomen tijdens en na de behandeling van kanker zijn: pijn, vermoeidheid, noodzaak tot rusten, zwakte, slaapproblemen en benauwdheid.

Zwemmen met en zonder kanker
Vanaf 2012 biedt Praktijk Noorder Spaarne samen met Zwembad de Heerenduinen in samenwerking met “Inloophuis Kennemerland” voor iedereen die kanker heeft (gehad) de gelegenheid om in een veilige en vertrouwde omgeving deze vorm van bewegen te gebruiken als positieve bijdrage in hun algemene herstel.

In het water ben je vrij en ervaar je minder beperkingen met bewegen en kun je de belasting op je spieren nauwkeurig doseren. Maar bovenal is het genieten, want… bewegen is leven! Bewegen in groepsverband is leuk en motiverend. U kunt zwemmen onder onze deskundige begeleiding. Deze ziet erop toe dat u zich niet te veel, maar ook niet te weinig inspant.

Het is ook mogelijk om op medische indicatie of eigen verzoek individuele begeleiding te krijgen. Op verwijzing van uw huisarts of specialist wordt dit afhankelijk van uw aanvullende zorgverzekering vergoed.

Voor een afspraak kunt u contact opnemen met Peter Boots of Annette Mariman of bel 023-5254640

Oncorevalidatie voor de regio Haarlem, Velserbroek, Driehuis, Santpoort, Ijmuiden, Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Assendelft, Heemstede, Zandvoort, Overveen & Bloemendaal.

COPD

Al langere periode zijn wij betrokken bij de ontwikkeling van het Ketenzorg reactivatieprogramma COPD Zuid-Kennemerland. Op initiatief van het Kennemer Gasthuis en collega’s uit de omgeving heeft het programma vorm gekregen. Volgens de laatste inzichten op wetenschappelijk gebied wordt u de eerste 3 maanden in het ziekenhuis begeleidt.  Praktijk Noorder Spaarne biedt het vervolgtraject.

Praktijk Noorder Spaarne COPD

COPD staat voor chronische obstructieve pulmonaire ziekte. Kort gezegd, een verzamelnaam voor onomkeerbare longproblematiek (chronische bronchitis en longemfyseem) waarbij de ademhaling moeizamer verloopt door de obstructie van de longen. De luchtstroom is verminderd door een toename van slijmproduktie en een afname van de elasticiteit van het longweefsel. COPD is een aandoening die de laatste jaren veel meer in de belangstelling is komen te staan door een sterke toename van het aantal patiënten. Het is een aandoening waarbij de ziektelast veelal hoog is. Patiënten ervaren vooral bij inspanning een sterk gevoel van kortademigheid en worden hierdoor beperkt in hun activiteiten. De aandoening heeft vaak invloed op het psychisch en sociaal functioneren.

De behandeling van COPD bestaat uit een aantal onderdelen. Middels een beweegprogramma worden mensen met COPD weer in een betere conditie gebracht waardoor zij minder belemmerd worden in hun dagelijkse bezigheden. Doel is daarbij ook om voor de langere termijn het beweeggedrag blijvend te beïnvloeden. Belangrijk, juist ook bij COPD, is om altijd te zoeken naar een optimale balans tussen wat het lichaam aan kan en wat er van het lichaam gevraagd wordt.

Bij de behandeling wordt met ademhalingsoefeningen en ontspanning gezocht naar een effectievere manier van ademhalen zodat op momenten van benauwdheid het gevoel van kortademigheid kan worden verminderd.

Tenslotte kunnen mogelijkheden om mucus (slijm) kwijt te raken ook deel uitmaken van de behandeling.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met Peter Boots.

Longfunctie spreekuur

Bij Praktijk Noorder Spaarne is het mogelijk om gebruikt te maken van een zogenaamd longfunctie spreekuur. Het gaat hier om een individuele afspraak waarin u zonder enige verplichting advies en informatie kunt krijgen over alles wat gerelateerd is aan longaandoeningen.

Veel gestelde vragen:

 • Ik heb COPD – wat houdt dit in?
 • Mag ik nog wel inspannen?
 • Kan mijn conditie nog wel verbeteren?
 • Hoe kan ik effectief slijm hoesten?
 • Hoe zit het met voeding?
 • Ik val af, wat moet ik doen?

Bij de diagnose, COPD bestaan er categorieën die de ernst van de aandoening weergeven. De ernst bepaald voor een groot deel het advies. Zo zijn er effectieve en minder effectieve manieren van omgaan met de ziekte. Wij helpen u graag bij het vinden van de juiste strategie. Soms is een eenmalig consult al voldoende.

Vergoeding van het spreekuur komt uit de aanvullende verzekering. Bij ernstige COPD bestaat bieden wij een speciaal programma. Klik hier.

In balans met chronische pijn

Behandeling
Pijn, we doen voortdurend ons best het te vermijden, maar kunnen er toch niet buiten. Zonder het vermogen pijn te voelen zouden we groot gevaar lopen. Er zijn mensen die door een genetische afwijking geen pijn kennen; een grote handicap, zo blijkt. ‘Wat is pijn?’. Een vraag waar de medische wetenschap inmiddels veel wijzer over geworden is maar die ook nog vele nieuwe vragen oproept. Kennis over uw pijn kan u verder helpen in het herstelproces. Sterker nog, de juiste kennis over uw pijn verminderd uw pijn en leidt tot nieuwe behandelmogelijkheden! Daar besteden we veel aandacht aan – Met deze informatie kunt u uw omgeving wellicht ook beter informeren waardoor zij een bijdrage kunnen leveren aan herstel.

Kennis alleen is niet voldoende. Pijn kan behandeld worden met medicijnen (maar zelden effectief), blokkades (met wisselende resultaten) en zenuwstimulatie (bv. TENS). Deze behandelingen hebben vaak veel bijwerkingen en zijn op lange termijn zelden een oplossing. Beweging is voor zover we weten de beste pijnstiller. Ieder op zijn eigen niveau en manier die ‘prettig’ en zinvol is. Kunnen ontspannen, beter slapen, stresshantering en leefstijl in het algemeen zijn onderwerpen die voor vrijwel iedereen met aanhoudende pijn een probleem kunnen zijn. Daarom is daar ook aandacht voor binnen het behandelplan. Een psycholoog wordt alleen geconsulteerd als angst en/of depressiviteit een belemmerende rol gaan spelen voor de behandeling.

Bij Praktijk Noorder Spaarne bieden wij een behandeling aan voor chronische pijn op basis van recente ontwikkelingen in de wetenschap. Onze samenwerking met een Australische organisatie (Noigroup) levert een innovatieve behandelstrategie die al jaren in ontwikkeling is. De zogenaamde Graded Motor Imagery wordt steeds vaker overgenomen door gerenommeerde revalidatiecentra.

Tijdens een intakegesprek worden samen met u de doelen besproken waarin uw mening een nadrukkelijke rol speelt. De gespecialiseerde fysiotherapeut werkt samen met u aan de gestelde doelen in overleg met uw arts (huisarts of medisch specialist). Verbetering van functioneren, kwaliteit van leven én pijnvermindering is het uitgangspunt.

Inhoud van het behandelprogramma

 • Kennis over pijn en andere reacties van het lichaam
 • ‘Onder de pijnradar functioneren’
 • Geleidelijk opbouwen van activiteiten
 • Ontspanningmethoden
 • houding- en gedragsadviezen

Links:

Literatuur:

Organisatie
De behandeling is individueel. De  duur van de behandeling en frequentie van de afspraken wordt in overleg bepaald.  Na deze periode bieden wij een nazorgtraject waarin u enkele zogenaamde follow-up afspraken heeft om de nieuwe situatie te behouden en terugval te voorkomen.

Komt u van ver?
Skype kan grote afstanden overbruggen. Wilt de mogelijkheden van behandeling op afstand bespreken dan kunt u contact opnemen met onderstaande telefoonnummer of via het mailadres.

Voor wie?
De gebruikelijke definitie van chronische pijn is pijn die langer aanhoudt dan 3 tot 6 maanden.

 • chronische rugpijn
 • fibromyalgie
 • post whiplash syndroom
 • a-specifieke neuropathische pijn
 • myofasciale pijnklachten
 • KANS (klachten arm, nek en schouder)
 • Hoofdpijn/ migraine
 • CRPS (dystrofie)

Wanneer?
Zie openingstijden van de praktijk

In balans met COPD

Onder begeleiding van de fysiotherapeut wordt individueel een 7 weken durend traject doorlopen met een nazorgperiode voor een duurzaam resultaat. Een gezonde leefstijl, bewust eten en meer bewegen staan hierin centraal.

Voor wie?   

 • Diagnose COPD vastgesteld via een longfunctietest;
 • Ernst van de COPD is mild/matig (GOLD 1/2) met een lichte of matige ziektelast;
 • Deelname aan reguliere sport/beweegactiviteiten behoren niet of nog niet tot de mogelijkheden;
 • Er is geen sprake van desaturatie tijdens inspanning (wordt vooraf nagegaan).

Wat houdt het in?
Het programma begint met een individuele intake de fysiotherapeut en eventueel de diëtist. Bij de diëtist heeft u indien nodig gesprekken die gericht zijn op het vergroten van de kennis over wat er verandert in het lichaam bij COPD en hoe u met uw voeding en eetpatroon daar op kunt inspelen.

Tegelijkertijd wordt u door de fysiotherapeut 2 keer per week een uur begeleid in het bewegen met als doel de conditie te verbeteren en de bloedglucosewaarde te optimaliseren.Ook hij zal aandacht hebben voor blijvende verandering van beweeggedrag.

Er is in het programma veel aandacht voor het veranderen van leefstijl en wij kunnen u helpen bij het opstellen van een eigen actieplan. Dit alles om de behaalde gezondheidswinst ook na afloop van het programma te behouden en liefst te vergroten.
Zeven weken na aanvang zal er een evaluatiemoment met de diëtist en de fysiotherapeut zijn om de stand van zaken en eventuele knelpunten te bespreken. Gedurende alle sessies is het natuurlijk mogelijk met lotgenoten ervaringen te delen.
In de nazorgperiode van 3 maanden biedt Praktijk Noorder Spaarne u de mogelijkheid om uw behaalde beweeggedrag te continueren door middel van medisch fitness. Bovendien kunt u in deze fase naar behoefte een individuele afspraak maken met de diëtist. De nazorgperiode wordt opnieuw afgesloten met een evaluatiemoment.

Wanneer?                                                                                                                                                                                  De tijden van de trainingen zijn verdeeld door de hele week en u kunt zelf een geschikte tijd kiezen.

Wat kost het?
Fysiotherapie: InBalans met COPD wordt vergoed uit de aanvullende verzekering. Er zullen hiervoor 9 behandelingen fysiotherapie in rekening worden gebracht. Om uw veranderde beweeggedrag te continueren kunt u o.b.v. een abonnement voor medisch fitness vanaf  €28,- per maand trainen.

Diëtetiek
Afhankelijk van uw zorgverzekering worden de kosten eveneens verhaald op uw aanvullende verzekering.

In balans 55+

We worden allemaal ouder. Dit gaat gepaard met de lusten en lasten van het leven.

Het verbeteren en onderhouden van de lichamelijke fitheid is van belang om tot op hogere leeftijd in staat te zijn om zelfstandig te kunnen blijven functioneren. Denk aan langer thuis kunnen blijven wonen, uw huishouden kunnen blijven doen maar ook uw mobiliteit behouden zodat u kunt gaan en staan waar u wilt.

Oud zijn is geen zaak van jaren
als ik ’t even zeggen mag
meerd’re malen heb ik mensen
oud zien worden in één dag
Leven is nog zo iets anders
dan alleen een rikketik
‘k heb ook mensen jong zien worden
in een enkel ogenblik

– Toon Hermans

De ouder wordende mens
Bij het ouder worden neemt onze spiermassa en spierkracht af en blijken dagelijkse activiteiten, zoals opstaan uit een stoel, traplopen en tillen van zwaardere voorwerpen meer moeite te kosten. De lenigheid wordt over het algemeen minder en gewrichten voelen stijver. Dit kan problemen geven bij bijvoorbeeld het aan- en uitkleden, bukken en voorwerpen van de grond oprapen.

Kortom, beweging helpt u om lichamelijk èn geestelijk fit te blijven! Ook bij u leidt leefstijlverandering nog tot gezondheidswinst, al zijn de positieve effecten van leefstijlverandering het grootst als dat op jonge leeftijd gebeurt.

Preventie
Als u nog geen klachten heeft is het goed om preventief te gaan bewegen.

Training
Bij Inbalans 55+ wordt er 1 uur getraind onder begeleiding van een fysiotherapeut. We beginnen met een intake om te voorkomen dat gezondheidsrisico’s over het hoofd gezien worden en om een beginniveau vast te stellen. Op basis hiervan stellen wij een persoonlijk trainingsprogramma op.

Het uur bevat een opwarming, een specifieke training en een cooling down (bv een ontspanningsoefening). Het grootste deel van de training worden er oefeningen gedaan voor de spierkracht, de lenigheid en de conditie. Ook wordt er aandacht besteed aan coördinatie, balans en vaardigheidstraining. Door dit te trainen verminderd de kans op vallen.

Kosten
De kosten zijn € 24,95 per maand. Voor de intake en het opstellen van het trainingsprogramma kunnen de kosten worden verhaald op de aanvullende verzekering. Indien u geen aanvullende verzekering heeft wordt eenmalig een eigen bijdrage gevraagd voor screening en onderzoek door een fysiotherapeut (zie tarieven)

De training zijn iedere woensdag om 10:00 uur – 11:00 uur onder begeleiding van Annemieke Venema