Over de hele wereld wordt uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gedaan naar bekkenbodem en bekkenproblemen. Dat is vaak ingewikkeld om te begrijpen. En vooral: wat betekent dat voor mijn problemen? Hebben ze een oplossing gevonden?

Patiënten met multiple sclerose hebben vaak ook last van obstipatie. In Groot-Brittannië is onderzoek gedaan naar het effect ven buikmassage. De onderzoekers hebben Na 8 weken buikmassage hadden MS patiënten beduidend minder problemen op diverse levensgebieden. Omdat kwaliteit van leven centraal staat bij de behandeling van MS zal nu grootschaliger onderzoek worden opgezet. De eerste resultaten waren veelbelovend maar nog niet voldoende om het een predicaat ‘wetenschappelijk aangetoond’ te geven.