Duizeligheid

Benigne paroxismale positiedraaiduizeligheid (of BPPD, ook Benigne paroxismale positioneringsduizeligheid of Benigne paroxismale vertigo) is een goedaardige (benigne) aandoening die gekenmerkt wordt door acute kortdurende heftige draaiduizeligheid na hoofdbewegingen zoals gaan liggen en weer overeind komen. De duizeligheid gaat soms gepaard met misselijkheid. Bij herhaling van de snelle hoofdbewegingen vermindert de duizeligheid of verdwijnt zelfs. BPPD onderscheidt zich daarin van andere vormen van duizeligheid. BPPD lijkt een gevolg te zijn van neerslag van anorganisch materiaal in het evenwichtsorgaan waarmee zintuigcellen geprikkeld worden en zo een draaisensatie teweegbrengen. De oorzaak lijkt in veel gevallen van BPPD een trauma aan het hoofd. Ook degeneratie van evenwichtssysteem in het binnenoor speelt boven de 50 jaar een rol. De oorzaak van BPPD blijft in de helft van de gevallen onduidelijk.

Behandeling door de manueel therapeut
Het is nog niet duidelijk wat de beste behandeling is voor BPPD. In veel gevallen gaat het vanzelf weer over. Rust is in elk geval niet aangewezen omdat dit er juist voor zorgt dat het evenwichtsorgaan bewegingen ontwent. Als de diagnose door een KNO-arts of neuroloog is vastgesteld kan er worden verwezen naar de therapeut. De laatste jaren is een niet-medicamenteuze behandeling in opkomst. Dit is de manoeuvre van Epley, waarbij door een ingewikkelde kanteltechniek de BPPD soms als door een wonder kan worden opgeheven. U krijgt hierbij belangrijke informatie na de behandeling en een vervolgafspraak om de behandeling te evalueren.

Een afspraak maken kan bij Huib de la Rambelje

Er bestaan ook andere oorzaken van duizeligheid. Deze worden doorgaans onderzocht door de neuroloog. Op verwijzing kunt u terecht voor duizeligheid die onder de noemer functionele neurologische symptoomstoornis – dissociatieve stoornis past. Dit wordt ook wel PPPD genoemd (Persistent Postural-percetual dizziness). Voor deze specifieke behandeling kunt u bij Bart van Buchem terecht.

Hoofdpijn

Hoofdpijn kan allerlei oorzaken hebben. Soms weet u zelf waar het aan ligt, bijvoorbeeld als het te maken heeft met stress. Er kunnen echter ook factoren zijn waar u zich niet bewust van bent. Zo kunnen zowel psychische, sociale en lichamelijke factoren een rol spelen bij uw hoofdpijn, ook kunnen medicijngebruik en voeding belangrijk zijn. In overleg met u bepaalt de neuroloog of huisarts wat de beste behandeling is van uw hoofdpijnklachten. Daarbij kan het gaan om een behandeling met medicijnen. Wij bieden begeleiding door een gespecialiseerde fysiotherapeut. Een combinatie van verschillende behandelingen behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Maak een afspraak voor de behandeling van uw hoofdpijn: 023-5254640.

Schouderklachten

Onze manueel therapeuten hebben veel ervaring en vaardigheid op het gebied van schouderklachten. In samenwerking met de schouderpoli van het Spaarne Gasthuis is de expertise op de veelal complexe schouderklachten naar een hoger plan getild.

Elke dinsdag, in het Spaarne Gasthuis locatie Noord is hier het ‘one stop visit’ schouderspreekuur. De orthopedisch chirurg, fysio-/manueeltherapeut en verpleegkundig specialist kijken dan tijdens 1 bezoek naar uw klacht. Als het nodig is, worden er meteen röntgenfoto’s en/of een echografie gemaakt. De echografie wordt aldaar gemaakt door Marcel Spruijt, echografist bij Praktijk Noorder Spaarne. Indien nodig krijgt u een verwijzing voor manuele of fysiotherapie.

“Meestal gaan schouderklachten vanzelf over. Als dat niet zo is, kan het helpen om de klachten te behandelen, bijvoorbeeld met fysio- of manuele therapie, zonder te opereren”, vertelt Tjarco Alta, sinds kort orthopedisch chirurg in het Spaarne Gasthuis en, naast Arthur van Noort, gespecialiseerd in schouderklachten. Soms is een operatie wel nodig. Dit wordt met u besproken.”

Een afspraak maken?
De gespecialiseerde fysio-/ manueeltherapeut bij Praktijk Noorder Spaarne kan al een inschatting maken over de noodzaak voor een verwijzing naar de schouderpoli. Soms is verder onderzoek niet nodig of voldoet een echografie ter plekke. De behandeling kan direct gestart worden. Wilt u uiteindelijk een afspraak maken op het schouderspreekuur in Haarlem Noord? Een verwijzing van uw huisarts is nodig. Onze therapeuten kunnen bovendien de regie nemen in een soepele overdracht

Slijmbeursontsteking – Impingement – schouderartrose – frozen shoulder – schouderluxatie – SLAP letsel

Zwangerschap- bekken(bodem)pijn

Veel vrouwen hebben tijdens hun zwangerschap last van klachten van en rond hun bekken.

Hierdoor kunnen er in de zwangerschap en na de bevalling veel klachten in de lage rug, rondom bekken en in de benen ontstaan. Deze klachten staan onder invloed van bewegen en belasting. Vaak verdwijnen deze klachten na de bevalling, maar soms blijven klachten langdurig bestaan. Dat kan variëren van continu pijnklachten tot alleen vlak voor en tijdens de menstruatie. Andere namen voor deze klachten zijn peripartum bekkenpijnsyndroom, bekkeninstabiliteit of symfysiolyse.

Tijdens de zwangerschap verweken de banden van het bekken, waardoor het bekken minder stevig, minder ‘stabiel’ wordt. Deze verweking is noodzakelijk omdat de baby tijdens de geboorte de bekkenring moet passeren. Deze verweking is dus een heel natuurlijk verschijnsel dat bij elke zwangere optreedt!! Soms echter veroorzaakt deze instabiliteit klachten.

Er bestaat ook een traumatische of mechanische vorm van bekkeninstabiliteit: deze wordt veroorzaakt door een ongeval of trauma (zoals vallen met de fiets, van de trap vallen of een heel zware bevalling) of een sportletsel (sliding bij voetbal). Je kunt wanneer zich klachten openbaren die wijzen op bekkeninstabiliteit zelf al veel doen. Houd rekening met de verminderde belastbaarheid van het bekken. Dat kan al door wat meer rustpauzes in te lasten, de zwaardere huishoudelijke en verzorgende karweitjes of lange werkdagen (tijdelijk) te beperken. Probeer ook het traplopen te beperken. Gun het lichaam wat extra rust, door een paar keer per dag minstens vijftien minuten te gaan liggen.

Wanneer er ernstige klachten optreden is het raadzaam hulp te zoeken bij een fysiotherapeut die gespecialiseerd is in het behandelen van patiënten met bekkenpijnklachten. Dit kan bij ons!

Bel of mail voor een afspraak met Bettyleen de Vries of Lieke Loos of bel 023-5254640 of stuur een bericht via het contactformulier.

Bekken(bodem)klachten tijdens en na de zwangerschap

Veel vrouwen krijgen tijdens hun zwangerschap of na de bevalling te maken met klachten rondom het bekken, in de lage rug en benen. Meestal verdwijnen deze klachten na de bevalling, soms blijven ze langer bestaan. Bekkenpijnklachten zijn meestal niet continu aanwezig maar treden op na (te) lang aanhouden van een houding of beweging zoals staan, lopen en zitten. Andere kenmerken van bekkenpijn zijn startpijn en napijn. Dit kan flinke beperkingen geven in het dagelijkse leven.

Verder kunnen er tijdens of na de zwangerschap problemen ontstaan op het gebied van plassen en ontlasten. Weinig vrouwen durven deze klachten, meest uit schaamtegevoelens, bij hun huisarts, verloskundige of gynaecoloog te vertellen.

In veel gevallen zijn de klachten terug te voeren op het niet goed functioneren van de bekkenbodemspieren en daar is iets aan te doen.
Bij ons kun je terecht voor een check na je bevalling door een gespecialiseerde therapeut. Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide intake, lichamelijk onderzoek en bekkenbodemfunctie onderzoek. Je krijgt adviezen en tips voor een effectief herstel.

Bel of mail voor een afspraak met Bettyleen de Vries of bel 023-5254640 of stuur een bericht via het contactformulier.

Echo residumeting

Wat is een echo-residumeting?
Het is belangrijk om te weten of u uw blaas helemaal leegplast. Als er te veel urine achterblijft kan dit klachten veroorzaken. Met een uitwendige echografie wordt de hoeveelheid urine gemeten die na het plassen in de blaas is achtergebleven. Dit noemt men een echo-residu bepaling. Het onderzoek is ongevaarlijk en geeft geen bijwerkingen.

Wat gebeurt er bij de residumeting?
Bij dit onderzoek maakt men gebruik van geluidsgolven (trillingen). Deze zijn niet hoorbaar. De geluidsgolven kunnen worden opgewekt door een transducer. Dit is een zender/ontvanger. Door de transducer over uw buik te bewegen worden de geluidsgolven in uw buik gezonden. De organen in uw buik, dus ook de blaas, weerkaatsen deze geluidsgolven. Dit noemt men echo’s. Deze echo’s worden op een beeldscherm weergegeven. Zo kan men nauwkeurig meten hoeveel urine er na het plassen in de blaas is achtergebleven. De therapeut brengt voor het onderzoek een beetje gelei op de huid van de buik aan ter hoogte van de blaas.

Hoe lang duurt het onderzoek?
Het onderzoek duurt maar enkele seconden en is helemaal pijnloos

Flowmetrie onderzoek

Wat is een flowmetrie?
Flowmetrie is een urologisch onderzoek, waarbij de functie van de blaas wordt getest. Het gaat hierbij om de kracht van de urinestraal zoals die tijdens het plassen ontstaat.

Hoe bereidt u zich voor?
Voor het onderzoek is het van belang dat u een volle blaas heeft. Met een halfvolle blaas lukt de meting niet. Dit betekent dat u minstens één uur voor het polikliniek bezoek de urine moet ophouden. Het onderzoek lukt het beste als u een normaal tot sterk aandranggevoel heeft.

Slaapproblemen

Insomnia is last hebben van chronisch slecht slapen. De voornaamste klachten zijn: moeite hebben met inslapen, niet doorslapen of niet uitgerust zijn na de slaap. Mensen die last hebben van insomnie liggen doorgaans uren wakker, liggen te draaien te piekeren en wat ze ook doen ze komen slecht in slaap. De volgende dag zijn deze mensen dan ook erg moe, snel prikkelbaar en versuft. Doordat mensen zo moe zijn proberen ze soms overdag bij te slapen wat dan weer slapeloosheid `s nachts als gevolg heeft.

Er zijn verschillende soorten insomnie het belangrijkste onderscheid is te maken tussen insomnie die te maken heeft met het inslapen en insomnie die te maken heeft met het doorslapen. U kunt ook last hebben van beide types.

Behandeling door Psychosomatisch fysiotherapeut
Bij de intake wordt uw situatie uitvoerig in kaart gebracht. Factoren die de slaap negatief of positief kunnen beïnvloeden worden besproken. Om meer inzicht te krijgen in uw slaapgedrag krijgt u een slaapdagboek mee om in te vullen. De therapie bestaat uit een combinatie van slaap hygiënische adviezen, remming van piekergedachten en verbeteren van ontspanning- en inspanningsactiviteiten. Gemiddeld genomen zijn 4 tot 6 sessies voldoende voor een effect – meer info.

Vergoeding van de therapie komt uit de aanvullende verzekering.

Bel voor een afspraak met Bart van Buchem,  Annette Mariman of Veronika Clay op 023-5254640.

Functionele Neurologische Stoornis

‘Als het lichaam een eigen wil lijkt te hebben’
Patiënten met Functionele neurologische symptomen (FNS) kunnen de volgende verschijnselen ervaren:

 • Uitval van spieren, verlammingen
 • Beven, trillen, schudden, schokken, verkramping van spieren
 • Moeite met slikken, praten, zien, ruiken, horen
 • Geen of weinig gevoel in delen van het lichaam, raar gevoel, overgevoelig
 • Wegraken, lijkt op flauwvallen of epilepsie (ogende aanval)
 • Combinaties van bovenstaande
 • En problemen met bewegen zoals staan en lopen of het gebruik van de handen. Vermoeidheid, onzekerheid, het gevoel niet begrepen te worden.

FNS is een aandoening van het zenuwstelsel en is in het algemeen nog lastig te diagnosticeren. Om die reden wordt vaak gedacht dat het probleem een psychische oorzaak heeft, maar we weten inmiddels zeker dat dit niet altijd het geval is. De oorzaak kan ook liggen in de afstemming van het motorische (bewegingssturing) en sensorische (gevoels) systeem. Die twee moeten goed op elkaar en de rest van het lichaam staan afgesteld en als daar een kink in de kabel is kan het fout gaan en verliest de patiënt gedeeltelijk en tijdelijk de controle over het lichaam.

Zodra de regelsystemen weer goed staan afgesteld verdwijnen de symptomen. De behandeling bestaat uit het nauwkeurig in kaart brengen van de problemen in samenwerking met de neuroloog. Vaak herstellen de functies door middel van specifieke oefeningen, adviezen en strategieën. Gelukkig knappen de meeste mensen met deze diagnose op. Soms met minimale behandeling – in sommige gevallen is een intensieve begeleiding noodzakelijk. In overleg met uw arts wordt naar de beste oplossing gezocht.

Op de deze website is meer informatie beschikbaar en hier een link aan een informatieve video voor patiënten, artsen en therapeuten.

Bart van Buchem is sinds 2012 actief lid van het netwerk functioneel neurologische Stoornissen. Samenwerking bestaat uit neurologen, revalidatieartsen, fysio- en oefentherapeuten en psychologen uit het hele land. De samenwerking heeft geleidt tot het ontwikkelen van trainingen voor therapeuten en medisch-specialisten, initiëren van wetenschappelijk onderzoek en het uitbreiden van het netwerk naar een landelijke dekking.

U kunt een afspraak maken via 023-5254640 en voor meer informatie mailen via bart@praktijknoorderspaarne.nl.

Pijn bij kanker

De rol van de (oncologie) fysiotherapeut bij patiënten met kanker bestaat uit pijnbehandeling en het verminderen van beperkingen die zijn ontstaan als gevolg van de aandoening zelf of de behandeling daarvan.

De lichamelijke problemen die een fysiotherapeut kan aanpakken zijn: de gevolgen van een operatie, schade aan het bewegingsapparaat en lymfoedeem.

De algemene klachten die een fysiotherapeut kan aanpakken zijn: pijn, moeheid, problemen met het uitvoeren van de dagelijkse bezigheden en verminderde belastbaarheid. Deze klachten zijn vaak zowel lichamelijk als geestelijk en kunnen elkaar beïnvloeden.

De fysiotherapeutische behandeling maakt deel uit van de multidisciplinaire benadering bij patiënten met pijn bij kanker. Afhankelijk van het stadium waarin de patiënt zich bevindt, wordt een behandelplan opgesteld. Dit gebeurt aan de hand van de doelen die de patiënt en de fysiotherapeut willen bereiken.

De fysiotherapeut behandeld o.a.:

 • Een goede manier van bewegen
 • Opbouwen conditie
 • Ontspannings- en ademhalingsoefeningen
 • Lymfoedeem

TENS
TENS is een afkorting voor Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie. TENS is een behandeling waarbij het TENS-apparaatje een elektrisch stroompje afgeeft waarmee bepaalde zenuwen in de huid geprikkeld worden. Aan het TENS-apparaatje zitten kabeltjes met daaraan vast electroden. Deze elektroden worden op de huid geplakt. Door deze elektroden loopt een geringe elektrische stroom. Hiermee kan soms langdurige hevige pijn worden verlicht, in het bijzonder bij beschadiging van zenuwweefsel, zoals bij neuropathische (zenuw) pijn. TENS is veilig en niet pijnlijk en kan gezien worden als een soort pijnstiller. Het neemt de oorzaak van de pijnklachten niet weg.

Je kunt het apparaatje overal mee naar toenemen en ook gebruiken tijdens diverse activiteiten. Je hoeft dus niet stil te zitten of te liggen als het apparaatje gebruikt wordt.

Maak een afspraak bij onze specialisten Annette Mariman en Bart van Buchem.

Sporten tijdens chemotherapie

Sporten tijdens de chemotherapie werkt!
Dat blijkt uit een proef onder 43 mensen die werden geopereerd voor darm- of borstkanker, meldt het VU Medisch Centrum in Amsterdam, dat het programma uitbreidt. Voor de proef bewogen kankerpatiënten twee keer per week onder deskundige leiding vanaf de eerste chemokuur tot drie weken na de laatste kuur. Het zorgde voor een betere conditie en behoud van kracht. Patiënten kampen na een chemokuur vaak met vermoeidheid en fors verminderde conditie.

Maak een afspraak met een van onze specialisten Peter Boots of Annette Mariman op 023-5254640.

Sporten na chemotherapie

Kanker en de behandeling ervan hebben een grote impact gehad op uw lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Uw lichamelijke conditie is waarschijnlijk achteruitgegaan, wat zich onder andere kan uiten in vermoeidheid. Vroeger werd bij ziekte en moeheid vaak rust voorgeschreven. Rust heeft echter als bijwerking dat de conditie nog verder achteruitgaat. Wetenschappelijk onderzoek leert dat sportief bewegen na de behandeling een belangrijke bijdrage kan leveren aan het opbouwen van de conditie en aan het herstel.

Als u nog niet regelmatig beweegt, verbetert uw hartfunctie duidelijk als u meer gaat bewegen. Uw hartslag in rust wordt lager waardoor uw hart minder wordt belast. Heeft u al wel een goede conditie, dan zult u merken dat het gemak waarmee u activiteiten onderneemt, zal toenemen. Belangrijk zijn ook de psychische aspecten van (samen) bewegen. Het geeft zelfvertrouwen en doet de angst voor inspanning verdwijnen. Bovendien kan de omgang met sportieve lotgenoten u veel ideeën opleveren over andere activiteiten die ook goed mogelijk zijn. Bewegen verruimt uw horizon!

Maak een afspraak bij een van onze specialisten, Peter Boots en Annette Mariman op 023-5254640.

Vermoeidheid na chemotherapie

Fysiotherapie tijdens een chemokuur zorgt ervoor dat kankerpatiënten minder last hebben van vermoeidheid. Dat blijkt uit een proef onder 43 mensen die werden geopereerd voor darm- of borstkanker. Dat meldt maandag het VU Medisch Centrum in Amsterdam, dat het programma uitbreidt.

Voor de proef bewogen kankerpatiënten twee keer per week onder deskundige leiding vanaf de eerste chemokuur tot drie weken na de laatste kuur. Het zorgde voor een betere conditie en behoud van kracht. Patiënten kampen na een chemokuur vaak met vermoeidheid en fors verminderde conditie.

De deelnemers aan het gezamenlijke bewegingsprogramma CytoFys, van VU medisch centrum, het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en Motion Fysiotherapie, waren minder moe en hadden een betere kwaliteit van leven

Bron: ANP

Maak een afspraak bij onze specialisten Annette Mariman of Peter Boots.

Echografie

Echografische beeldvorming is een zeer bruikbare methode om musculoskeletale structuren als botten, gewrichten, spieren, pezen, kapsel en banden te bestuderen. Echografie geeft een directe weergave van beweging, functie en anatomie van het lichaam. Weefselschade na een (sport)blessure is met echografie goed te beoordelen; de mate van weefselherstel tijdens de revalidatie kan worden bewaakt.

Aanvulling op het fysiotherapeutisch onderzoek
Echografie wordt binnen Praktijk Noorder Spaarne gebruikt als aanvulling op het fysiotherapeutisch onderzoek of op aanvraag van collega-praktijken / huisartsen. Bepaald wordt in welke structuur de blessure gelegen is en hoe groot de beschadiging. De verkregen informatie is mede bepalend voor de behandelmogelijkheden.

Hoe werkt echografie?
Bij echografie wordt gebruik gemaakt van hoog frequente geluidsgolven. Deze kan de mens niet horen. De golven worden uitgezonden door een zender (transducer genaamd) die op de huid geplaatst wordt. Deze tranducer is tegelijk ook de ontvanger van de golven die teruggekaatst worden door het lichaamsweefsel. De verschillende weefsels in het lichaam absorberen en weerkaatsen de geluidsgolven. Ze doen dat allemaal in verschillende mate. De transducer is verbonden met een computer. Deze vertaalt de geluidsgolven naar elektrische signalen die op het scherm verschijnen als grijswaarden. Op deze manier verschijnt op het scherm een echo afbeelding van de weefsels.

Hoe verloopt een onderzoek met echografie?
De patiënt neemt afhankelijk van het te onderzoeken gebied plaats op een stoel of op de behandelbank. Een transparante gel wordt tussen de transducer en het lichaam aangebracht om een goed contact te verkrijgen en luchtbellen tussen transducer en huid te verdrijven. De onderzoeker “scant” het gebied, bestudeert de weergave op de monitor en bewaart indien gewenst een aantal relevante plaatjes. Het onderzoek is relatief snel en de patiënt voelt er veelal niets van. Soms kan bij het “scannen” van een gevoelig gebied een lichte drukpijn optreden. Het onderzoek duurt gemiddeld 30 tot 45 minuten. De bevindingen van de onderzoeker worden met u besproken en een verslag voor de aanvrager opgesteld.

Wat zijn de voordelen van echografie?

 • Echografie is eenvoudig toepasbaar.
 • Echografie is pijnloos en laat het lichaam onaangetast
 • Echografie is ongevaarlijk en niet schadelijk
 • Echografie wordt niet beïnvloed door een pacemakers of metaal in het lichaam

Kosten en vergoeding
Voor clienten van onze praktijk hebben we een speciale regeling: een gerichte aanvraag echografie door een van de fysiotherapeuten wordt als consult fysiotherapie gedeclareerd en indien u daarvoor verzekerd bent vergoed door uw verzekering. Bij aanvragen voor een uitgebreid echografisch onderzoek wordt naast een consult ook een eigen bijdrage echografie van 40 euro gerekend. Voor aanvragen van collega-praktijken / huisartsen geldt dezelfde regeling als bij “uitgebreid echografisch onderzoek”.

Meer informatie
Bezoek de website www.blessure-in-beeld.nl

Echografie binnen Praktijk Noorder Spaarne, Fysiotherapie Haarlem.
Neem contact op met: Marcel Spruijt, echografist.

Diëtetiek

Praktijk Noorder Spaarne werkt intensief samen met Hilde de Jong, diëtist en voedingskundige.

Waarvoor kunt u bij haar terecht?
Zij heeft jarenlang ervaring in de reguliere geneeskunde en daarnaast heeft zij een grote interesse in natuurvoeding. Vanuit die twee invalshoeken begeleidt zij mensen met:

 • Maag- en darmproblemen zoals een prikkelbare darm, obstipatie, een ‘opgeblazen’ gevoel, spijsverteringsklachten
 • Eet- en gewichtsproblemen bij zowel overgewicht als ondergewicht. Hierbij kunt u denken aan eetbuien, emotioneel eten, gebrek aan eetlust en eetstoornissen
 • Voedingsintoleranties, candidasyndroom
 • Stofwisselingsproblemen als diabetes, een te hoog cholesterolgehalte en hypoglykemie
 • Vragen over een gezonde voeding voor alle leeftijden, bij een zwangerschapswens, tijdens de zwangerschap en bij (chronische) vermoeidheid

Wie kan er bij haar terecht?
Iedereen die de wil heeft om het eet- en leefgedrag te veranderen, is van harte welkom!

Zij heeft veel affiniteit met kinderen en zet graag samen – met de ouders – de schouders eronder. Zo helpt zij ouders én kinderen met vertrouwen en geduld aan de slag te gaan. Met de kennis en ervaring die zij opdoen, kunnen ze samen aan het werk en hebben ze een basis waar ze op verder kunnen bouwen.

 “Als diëtist geloof ik in de balans tussen gezond en lekker eten, met plezier bewegen én tijd voor ontspanning.”

Twijfelt u of haar begeleiding bij u past? Neem dan gerust contact op voor meer informatie of overleg.

Meer informatie:
Neem contact op met Hilde de Jong of bezoek de website.

Behandeling
Pijn, we doen voortdurend ons best het te vermijden, maar kunnen er toch niet buiten. Zonder het vermogen pijn te voelen zouden we groot gevaar lopen. Er zijn mensen die door een genetische afwijking geen pijn kennen; een grote handicap, zo blijkt. ‘Wat is pijn?’. Een vraag waar de medische wetenschap inmiddels veel wijzer over geworden is maar die ook nog vele nieuwe vragen oproept. Kennis over uw pijn kan u verder helpen in het herstelproces. Sterker nog, de juiste kennis over uw pijn vermindert uw pijn en leidt tot nieuwe behandelmogelijkheden! Daar besteden we veel aandacht aan – Met deze informatie kunt u uw omgeving wellicht ook beter informeren waardoor zij een bijdrage kunnen leveren aan herstel.

Kennis alleen is niet voldoende. Pijn kan behandeld worden met medicijnen (maar zelden effectief), blokkades (met wisselende resultaten) en zenuwstimulatie (bv. TENS). Deze behandelingen hebben vaak veel bijwerkingen en zijn op lange termijn zelden een oplossing. Beweging is voor zover we weten de beste pijnstiller. Ieder op zijn eigen niveau en manier die ‘prettig’ en zinvol is. Kunnen ontspannen, beter slapen, stresshantering en leefstijl in het algemeen zijn onderwerpen die voor vrijwel iedereen met aanhoudende pijn een probleem kunnen zijn. Daarom is daar ook aandacht voor binnen het behandelplan. Een psycholoog wordt alleen geconsulteerd als angst en/of depressiviteit een belemmerende rol gaan spelen voor de behandeling.

Bij Praktijk Noorder Spaarne bieden wij een behandeling aan voor chronische pijn op basis van recente ontwikkelingen in de wetenschap. Onze samenwerking met een Australische organisatie (Noigroup) levert een innovatieve behandelstrategie die al jaren in ontwikkeling is. De zogenaamde Graded Motor Imagery wordt steeds vaker overgenomen door gerenommeerde revalidatiecentra.

Tijdens een intakegesprek worden samen met u de doelen besproken waarin uw mening een nadrukkelijke rol speelt. De gespecialiseerde fysiotherapeut werkt samen met u aan de gestelde doelen in overleg met uw arts (huisarts of medisch specialist). Verbetering van functioneren, kwaliteit van leven én pijnvermindering is het uitgangspunt.

Inhoud van het behandelprogramma

 • Kennis over pijn en andere reacties van het lichaam
 • ‘Onder de pijnradar functioneren’
 • Geleidelijk opbouwen van activiteiten
 • Ontspanningmethoden
 • houding- en gedragsadviezen

Links:

Literatuur:

Organisatie
De behandeling is individueel. De  duur van de behandeling en frequentie van de afspraken wordt in overleg bepaald.  Na deze periode bieden wij een nazorgtraject waarin u enkele zogenaamde follow-up afspraken heeft om de nieuwe situatie te behouden en terugval te voorkomen.

Komt u van ver? 
Skype kan grote afstanden overbruggen. Wilt de mogelijkheden van behandeling op afstand bespreken dan kunt u contact opnemen met onderstaande telefoonnummer of via het mailadres.

Voor wie?
De gebruikelijke definitie van chronische pijn is pijn die langer aanhoudt dan 3 tot 6 maanden.

 • chronische rugpijn
 • fibromyalgie
 • post whiplash syndroom
 • a-specifieke neuropathische pijn
 • myofasciale pijnklachten
 • KANS (klachten arm, nek en schouder)
 • Hoofdpijn/ migraine
 • CRPS (dystrofie)

Op een aantal gezondheidsgebieden hebben wij een expertise opgebouwd ten aanzien van therapeutische mogelijkheden. Deze expertise willen wij graag delen en het is mogelijk om te kiezen voor een eenmalige consultatie. In dit consult is er tijd, er is veel aandacht voor uw persoonlijke ervaring en verhaal, u wordt intensief bevraagd en eventueel onderzocht. Het resultaat is een eerlijk en realistisch therapeutisch advies dat u kunt mee laten wegen in uw toekomstige keuzes met betrekking tot uw gezondheid.

‘U bent op zoek naar een gedegen therapeutisch advies, u loopt vast in uw huidige strategieën/ behandeling of u wilt een tweede mening ten aanzien van behandelmogelijkheden’ 

Het doel van het consult is om helderheid te geven over de volgende aspecten:

 1. Wat is er aan de hand met mij (bv waarom herstel ik niet?)
 2. Wat is de prognose?
 3. Wat kan ik er zelf aan doen?
 4. Wat kan een therapeut of arts bijdragen aan mijn gezondheidssituatie?

Het consult bestaat uit:

 • Beoordeling van bestaande informatie (medische informatie) vooraf aan het consult
 • Telefonische introductie op afspraak – ca. 30 minuten
 • Een uitgebreid vragengesprek over uw gezondheid – ca. 60 minuten
 • Lichamelijk onderzoek indien nodig – ca. 30 minuten
 • Advies wordt met u besproken – ca. 45 minuten
 • Advies op papier
 • Contact met uw therapeut, huisarts of medisch specialist

Het consult duurt gemiddeld 90 minuten, dit is exclusief het adviesgesprek dat op dezelfde dag plaatsvindt kort na het eerste gesprek en onderzoek.

Op dit moment leveren wij deze dienst voor de volgende gezondheidsproblematiek:

 • Aanhoudende pijn
 • Functionele Neurologische Stoornissen

Dit zorgaanbod valt niet onder de gecontracteerde zorg (slechts gedeeltelijk). Voor complexe zorgvragen is tijd een vereiste en dat willen we op deze wijze aanbieden, gecontracteerde zorg biedt deze mogelijkheid niet. De nota á (€375) kan deels vergoed worden onder de noemer van een eenmalig fysiotherapeutisch consult. De tarieven verschillen per verzekeraar en u kunt de nota zelf indienen. Een verwijzing is niet nodig maar medewerking van uw arts of therapeut is wel wenselijk. U levert zelf uw medische dossier twee weken voorafgaand aan het consult en vult eventuele vragenlijsten digitaal in.

Aanmelden kan via: bart@praktijknoorderspaarne.nl