Dieetadvies? Bij de diëtist bent u verzekerd van een goed advies!’

Diëtisten uit Zuid Kennemerland waarschuwen: 90% van onze klanten moeten volgend jaar de diëtist zelf betalen.

GOEDE VOEDING – BASISINGREDIËNT VOOR GEZONDHEID

Zoals u wellicht heeft vernomen, verdwijnt met ingang van 1 januari 2012 dieetadvisering uit de basisverzekering en wordt dit niet langer voor iedereen vanzelfsprekend vergoed. Als diëtisten hebben we ons de afgelopen periode ingezet om de politiek duidelijk te maken dat dit een slechte maatregel is, waar u de dupe van bent. Dit heeft de minister helaas niet van mening doen veranderen.
De Nederlandse Vereniging van Diëtisten, onze beroepsvereniging, heeft in de afgelopen periode gesprekken gevoerd met de zorgverzekeraars met als doel de 4 behandeluren dieetadvisering in het eerste aanvullende pakket te krijgen. Helaas heeft slechts een enkele zorgverzekeraar dit geregeld. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de dieetkosten niet meer of slechts in de duurdere pakketten voor 2 – 4 uur per jaar.

Meer informatie vindt u op www.directnaardedietist.nl. U kunt daar ook doorklikken naar een overzicht van alle aanvullende polissen die worden aangeboden door de verschillende zorgverzekeraars.

Voor de tarieven voor dieetadvisering vindt u hier

Wat kunt u verwachten van dieetadvisering?

Tijdens een eerste gesprek bespreken wij welke vragen u heeft, welke hulp u verwacht, uw klachten, uw eet- en leefgewoonten. Deze afspraak duurt ongeveer een uur, waarna wij bespreken welke verdere begeleiding wenselijk is. Meestal volgen een aantal vervolgconsulten, maar een enkel gesprek kan soms ook al voldoende zijn. Ondersteuning en begeleiding bij het veranderen van uw leefgewoonten staan altijd centraal.

Voorbeelden van voedingsvragen of gezondheidsproblemen  waarvoor u bij de dietist terecht kunt zijn:

  • gezonde voeding voor alle leeftijden
  • voeding bij zwangerschapswens en tijdens de zwangerschap
  • maag en darmproblemen (zoals spastische darm, obstipatie)
  • stofwisselingsproblemen (zoals diabetes, te hoog cholesterol, hypoglykemie)
  • gewichtsproblemen (zowel over- als ondergewicht)
  • gebrek aan eetlust
  • te hoge bloeddruk

Een goede voeding is een basisvoorwaarde voor een goede gezondheid (juist in deze tijd!) en vraagt om tijd en aandacht. Vol overtuiging blijven wij, diëtisten, daarvoor gaan.