De bekkenfysiotherapeut doet een postpartumconsult om zo alle aspecten, die belangrijk zijn voor een goed herstel, in kaart te brengen. Van daaruit kunnen we een persoonlijk behandelplan/trainingsplan samenstellen. Informatie en adviezen worden gegeven over onder andere urineverlies, obstipatie, wanneer seksueel actief,  littekenherstel, bekkenklachten, verzakkingsklachten, voeding en gewicht.

Een verwijzing is hier niet noodzakelijk maar na een zwangerschap met complicaties wel wenselijk. neem gerust contact op voor vragen en/of een afspraak.